E-kouření ve světě a u nás

Víte, jak je to s vapováním, tedy užíváním e-cigarety u nás a jak v zahraničí? Jak se o vapování zajímá legislativa a jak ho chápe? Ze kterých států už musely e-cigarety vymizet a proč a z jakého důvodu odmítají čeští odborníci úplný zákaz e-cigaret? To a další důležité informace najdete v následujících řádcích.

Jak se k e-cigaretám staví české zákony

V české legislativě se pojem e-cigareta začal objevovat v průběhu roku 2009, kdy byl novelizován starší zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Laik by řekl, že tím se e-cigareta zařadila na stejnou úroveň, na jaké jsou běžné tabákové výrobky. S tím souvisí omezení možnosti jejího prodeje – e-cigaretu si může pořídit osoba starší 18 let věku, a to pouze na definovaných místech, jak to známe u klasických cigaret. Plynou z toho samozřejmě i postihy za nedodržení těchto pravidel, které začínají na částce 5 000 Kč.

O liquidech hovoří zvlášť zákon o chemických látkách a chemických směsích a vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Kombinace těchto dokumentů by nás měla ochránit před závadnými a nebezpečnými látkami v liquidu.

Kde můžeme a nemůžeme podle zákona e-cigaretu používat

Na rozdíl od prodeje e-cigaret jejich užívání u nás dosud nebylo omezeno, i když se o omezeních vedou nekonečné diskuze. Na e-cigarety se přímo nevztahuje protikuřácký zákon a dá se tedy používat i tam, kde se obyčejně kouřit nesmí. Pokud ale bude například majitel restaurace, kam se vydáte, chtít, používání e-cigarety může ve svém zařízení zakázat a vy nemáte jak se bránit.

Kde si e-cigaretu rozhodně nevychutnáte

Se zlou byste se potázali, kdybyste si svou e-cigaretu „rozpálili“ v některém ze států, které používání e-cigaret zakázaly nebo omezily. Ve většině evropských zemí jsou e-cigarety a jejich užívání legální, ale například Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Slovinsko povolují pouze užívání liquidů, které neobsahují nikotin. V Dánsku jsou výrobcům e-cigaret udělovány autorizace k prodeji a ne každý výrobce vyhoví podmínkám, po jejichž splnění je mu autorizace udělena.

Ve Spojených státech si zase e-cigaretu neužijete na mnoha veřejných místech, jako jsou parky, hospody, bary nebo noční kluby. Některá velká města dokonce jejich užívání na svém území úplně zakázala.

Ve Spojeném království se bude od roku 2016 s e-cigaretou nakládat jako s medicínským produktem, který bude podléhat přísné kontrole zaměřené na kvalitu výrobků. Wales by mohl být první zemí Velké Británie, která zakáže používání e-cigaret na veřejnosti.

Prodejci e-cigaret cílí na mladé

Prodejci e-cigaret i klasických cigaret spatřují pochopitelně největší potenciál v mladých lidech, o nichž si mohou myslet, že budou kouřit ještě dlouhá desetiletí, a snaží si je proto získat. Je ale z pohledu etiky správné cílit na mladé lidi tím, že e-cigareta je „zdravější forma kouření“? A když říkáme mladí, myslíme tím osoby mladší 18 let. Ve Spojených státech se tak potýkají s tím, že mládež chápe e-cigaretu jako doplněk, jako nepostradatelnou součást image. Vědci se obávají toho, že právě velmi mladí lidé jsou náchylnější k závislosti na nikotinu, kterou si vapováním mohou snadno vypěstovat. Marketing výrobců e-cigaret a liquidů by tedy zásadně neměl být laděn na notu mladistvých.

Čeští odborníci jsou proti zákazu e-cigaret

Světová zdravotnická organizace apeluje na jednotlivé státy, aby zakázaly používání e-cigaret v uzavřených prostorách a aby byly z veřejných míst odstraněny automaty, které umožňují jejich jednoduché pořízení. Zároveň vyžaduje striktní zákaz prodeje e-cigaret mladistvým.

Reklamy na tabákové výrobky jsou zakázané, ve Velké Británii ale začali koncem roku 2014 řešit problém s e-cigaretami, respektive s reklamami na ně. Náplně do e-cigaret sice obsahují nikotin, který je stěžejní látkou pro vznik závislosti, nicméně neobsahují tabák, takže zákaz reklamy na tabákové výrobky se jich netýká. Veřejnost se na reklamy s e-cigaretami ale dívá dosti rozpačitě. Argument škodlivosti na zdraví padá s faktem, že výzkum této problematiky je zdlouhavý a bude trvat ještě několik let, než vědci zjistí, jaký opravdový dopad má e-cigareta na zdraví člověka. Potom je na každém, aby si odpověděl, zda e-cigareta patří nebo nepatří do reklamy.

Vapování neboli používání e-cigarety a její dopad na zdraví bude ještě dlouhá léta velkou neznámou. Diskuze se kolem něj vedou stále a zákony ohledně používání e-cigarety na veřejných místech nebo v uzavřených prostorách se v jednotlivých zemích liší, stejně jako uchopení e-cigarety jako běžného spotřebního zboží, elektroniky nebo medicínského produktu. Nezbývá než čekat, jak se situace vyvine.

 

Publikováno: 9. 4. 2015

Zboží bylo vloženo do košíku.

Přihlásit se

Správa účtu