E-cigarety a zdraví

Boom v podobě elektronických cigaret nemilosrdně zasáhl všechny státy napříč Evropou a nevynechal ani další světové metropole. A Česká republika není výjimkou. Denně na svých cestách do práce či do školy potkáváme e-kuřáky, jejichž ústa i ruce jsou zaměstnány elektronickou cigaretou naplněnou speciální kapalinou (e-liquidem), kterak si nerušeně užívají ochucené páry s notnou příměsí nikotinu.  Opravdu se ovšem jedná o aktivitu, která nemá na jejich kvalitu života žádný dopad? A co okolí, které je jejich nešvaru vystaveno? Stále častěji a zejména hlasitěji jsou slyšet názory odborníků, jež jsou vůči této moderní zálibě značně skeptičtí. Pojďme se společně podívat, zda jsou jejich obavy oprávněné, či nikoli.

Co říkají výzkumy?

Řada odborníků a nejrůznější výzkumné ústavy zkoumaly dopady elektronických cigaret na lidské zdraví. Abychom byli přesnější – výzkumu zpravidla nebyly podrobeny samotné elektronické cigarety, nýbrž jejich náplně (e-liquidy). Provedené studie dokazují, že ne všechny náplně jsou natolik bezpečné, jak uvádějí jejich výrobci a prodejci. Výsledky některých testů provedených Světovou zdravotnickou organizací totiž poukazují na značný rozdíl mezi deklarovaným a skutečným množství nikotinu obsažených v jednotlivých náplních. Další nedostatky, které testy odhalily, informují o nepřesném složení a chybějících nebo naopak nadbývajících látkách, jenž byly součástí některých e-liquidů. Ortel je tedy v tomto případě jasný. Chcete-li minimalizovat rizika spojená s kouřením elektronické cigarety, vždy samotnou cigaretu a zejména její náplně vybírejte u známých a ověřených prodejců. Ti by se vám v ideálním případě měli prokázat certifikáty dokládající kvalitu a originalitu prodávaných výrobků.zdraví a cigarety

E-cigarety na konferencích neobstály

O elektronické cigarety se v nedávné době zajímal také Brusel, resp. Evropský parlament. Jeho zástupci na mezinárodní konferenci, jíž pořádala Světová zdravotnická organizace, dospěli k jednoduchému a ve své podstatě také pochopitelnému závěru: Kouření elektronických cigaret rozhodně není zdravé a bezpečné, jak se mnozí domnívají. Kuřák do svého těla vpravuje nikotin, který je stále považován za toxickou látku. Mnozí odborníci a zástupci zdravotnických organizací navíc poukazují na přítomnost některých látek, které nejsou pro naše tělo tak úplně přirozené. Mezi ně patří například propylenglykol, jenž je nám známý například z diskoték (umělá mlha), ale i kosmetického či potravinářského průmyslu. V nízkých dávkách je pro naše tělo prakticky neškodný, v dávkách vyšších ovšem může způsobovat kožní reakce i otravu. Závěry již proběhlých konferencí skončily v drtivě většině případů jednomyslnou shodou. Trh s elektronickými cigaretami je nezbytné regulovat.  

Co se v oblasti e-kouření řeší u nás?

Elektronické cigarety se v zákonech České republiky začaly poprvé objevovat zhruba v polovině roku 2009, kdy došlo k přijetí zákona č. 305/2009 Sb. Tento zákon byl ovšem následně novelizován zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Právě zde bylo poprvé ukotveno, že e-cigareta je vlastně regulérním tabákovým výrobkem a její prodej je možný pouze osobám starším 18 let. Stávající zákon ovšem doposud nijak neupravuje, kde a za jakých podmínek je užívání e-cigaret povoleno nebo naopak zakázáno. Přestože zákonná regulace kouření e-cigaret u nás zatím neexistuje, na úrovni obcí nebo konkrétních institucí a firem je přece jenom jejich kouření regulováno. E-cigaretu si tak vaper nedopřeje v mnohých nekuřáckých restauracích, na zastávkáchv budovách úřadů, na dětských hřištích nebo v letadlech ČSA či ve vlacích Českých drah. Ovšem pozor – nejnovější návrh ministra zdravotnictví by měl od roku 2016 zakázat kouření klasických i elektronických cigaret v restauracích, hospodách nebo barech. Omezení by se ovšem mělo dotknout také divadel, kin, sportovních hal, koncertních a tanečních sálů, dětských hřišť a sportovišť, škol, školek, zařízení pro děti, dopravních prostředků, krytých nástupišť, čekáren i přístřešků veřejné dopravy. 

Názory na e-cigarety se různí

Česká republika je v podstatě rozdělena na dva tábory – odpůrce a zastánce elektronického kouření. Do první skupiny v drtivě většině patří nekuřáci, druhá skupina je zpravidla vyčleněna pro kuřáky. Nekuřáci většinou e-cigarety neodsuzují, odsuzují ovšem jejich neohleduplné majitele. Ti svou potřebu jednoduše musí občas ukojit za každé situace a to i v místech nebo prostorách, kde se to jednoduše nehodí. Příkladem budiž uzavřené místnosti, vozy hromadné dopravy, výtahy nebo další místa, kde před vydechovanou párou elektronické cigarety jednoduše nelze uniknout. V podstatě tedy můžeme tvrdit, že ne elektronické cigarety, ale jejich majitelé Českou republiku rozdělují na dva neslučitelné tábory.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Přihlásit se

Správa účtu